Czerwińskie Misterium Męki Pańskiej odgrywane jest na terenie XII wiecznego opactwa, u stóp Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.

Wierzymy, że przyjazd pielgrzymów na Misterium może być dobrą okazją do przeżycia krótkich, jednodniowych rekolekcji na które złożą się udział w Misterium, przystąpienie do sakramentu pojednania i pokuty oraz uczestnictwo w Eucharystii.

Zachęcamy gorąco, aby dopełnieniem przeżyć związanych z Misterium Męki Pańskiej, był moment uczestnictwa we Mszy świętej. To właśnie w Eucharystii najpełniej doświadczamy miłości Ojca, która przejawiła się w ofierze Krzyża.

Pielgrzymom przybywających na Misterium proponujemy udział w Eucharystii z kazaniem pasyjnym:

Podczas każdej Eucharystii będzie okazja do skorzystania z sakramentu pojednania i pokuty.